Regulamin Sztafety Łowczówek – Zakliczyn

Regulamin XIV Sztafety Pamięci

Łowczówek – Zakliczyn 2016

Cel:uczczenie 98 rocznicy Odzyskania Niepodległości i 102 rocznicy Bitwy pod Łowczówkiem
– zamanifestowanie przez młodzież postaw i uczuć patriotycznyc
– udział w przedsięwzięciu „ Młodzież Pamięta”
– kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego
– podnoszenie sprawności fizycznej
– integracja miedzypokoleniowa społeczności lokalnej

Termin: 11 listopad 2016

Organizator: SKKT PTTK „Compass” przy Gimnazjum w Zakliczynie, ZSPiG w Zakliczynie,

Urząd Miejski w Zakliczynie, ZCK w Zakliczynie we współpracy z: Oddziałem PTTK „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie, OSP Zakliczyn, Agencją Turystyki Aktywnej „STYR”, FTU „Jakubas”.

Patronat honorowy: Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Roman Łucarz – Starosta Tarnowski, Dawid Chrobak – Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn.

Program:

11. 11. 2016 r.

8.30 – zbiórka uczestników Sztafety w Ratuszu w Zakliczynie, odprawa

8.45 – wyjazd uczestników Sztafety do Łowczówka

9.30 – zapalenie zniczy i start Sztafety z cmentarza nr. 171 w Łowczówku

9.40-12.00 – przebiegnięcie trasy Łowczówek – Rychwałd – Lubinka – Janowice – Zakliczyn

uczestnicy sztafety oddają hołd poległym żołnierzom poprzez zapalenie zniczy na cmentarzach znajdujących się na trasie ( cm nr 171, 188, 190, 191, 192, 294)

12.00 – prezentacja uczestników Sztafety na zakliczyńskim Rynku

12.15 -12.30 – złożenie wieńca na grobie mjr Kazimierza „Kuby” Bojarskiego i zapalenie zniczy na mogiłach innych legionistów spoczywających na cmentarzu parafialnym w Zakliczynie

Po zakończeniu uroczystości na cmentarzu, wręczenie dyplomów i gorący posiłek w Ratuszu.

Uczestnicy: W Sztafecie mogą uczestniczyć wszyscy chętni do uczczenia Święta Odzyskania Niepodległości. Oferta skierowana jest głównie do uczniów szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu tarnowskiego. Inni uczestnicy będą bardzo mile widziani.

Warunki uczestnictwa: – Dobry stan zdrowia, pozwalający na przebiegnięcie dystansu ok. 3000m. Uczestnicy niepełnoletni muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców na udział w Sztafecie (w przypadku udziału reprezentacji Szkoły oświadczenie opiekuna o posiadaniu takiej zgody).

– Strój sportowy dostosowany do panujących warunków atmosferycznych

– Zgłoszenie chęci uczestnictwa do dnia 05.11.2016 r.

Postanowienia końcowe: Uczestnicy biorą udział w Sztafecie na własną odpowiedzialność, a obowiązek ubezpieczenia ciąży na uczestnikach względnie organizacji zgłaszającej.

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany trasy, lub formy imprezy (np. przejazd autokarem). Zgłoszenie udziału w zawodach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie jego nieprzestrzegania. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników osobom trzecim, oraz za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie,

Organizatorzy zapewniają: wodę mineralną i baton energetyczny na trasie, ciepły posiłek po zakończeniu sztafety, tradycyjne koszulki sztafety dla 90 pierwszych zgłoszonych osób.

Istnieje możliwość przebiegnięcia całej trasy (23 km), przerwy przy każdym z cmentarzy znajdujących się na trasie Sztafety. Niepełnoletni uczestnicy muszą posiadać zgodę rodziców na przebiegnięcie całego dystansu.

Zabezpieczenie trasy i opieka medyczna: OSP Zakliczyn.

Zgłoszenia i informacje: SKKT PTTK Compass: e-mail skkt_compass@wp.pl, atastyr@wp.pl

tel: +48 696992339