Regulamin Biegu Pamięci Akcji „Burza”

regulamin

Regulamin Biegu Pamięci Akcji „Burza”
III Górski Bieg Pamięci Akcji Burza

Cel:

  • uczczenie 73 rocznicy bitwy 16 PP AK batalionu „Barbara” i ofiar pacyfikacji Jamnej, oraz obławy na szpitalik partyzancki w lasach Mogiły,
  • popularyzacja wiedzy na temat walk partyzanckich w ramach akcji „Burza”,
  • sportowa rywalizacja biegaczy na górskich trasach biegowych,
  • kształtowanie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego,
  • integracja międzypokoleniowa społeczności lokalnej,
  • popularyzacja wśród biegaczy okolic Zakliczyna jako atrakcyjnego terenu do uprawiania sportu.

Termin:

08 październik 2017 r. (niedziela)

Miejsce:

Borowa (20°46′ E – 49°48′ N )Wola Stróska, gmina Zakliczyn. Biuro zawodów: Borowa, „Domek Drwali” za szlabanem, miejsce biwakowe. Dojazd: od drogi wojewódzkiej Zakliczyn – Nowy Sącz w miejscowości Borowa (przed granicą z Paleśnicą) w prawo w kierunku miejscowości Ruda Kameralna. Po ok 1 km pierwsza asfaltowa droga w prawo. Dojazd będzie oznakowany.

Organizatorzy:

Urząd Miejski w Zakliczynie we współpracy z Lasami Państwowymi (Nadleśnictwo Gromnik), Agencją Turystyki Aktywnej „STYR”.

Zabezpieczeni tras i opieka medyczna: OSP Zakliczyn i Filipowice. Budowa trasy i sędziowanie: Agencja Turystyki Aktywnej „STYR” Janusz Flakowicz.

Patronat honorowy: Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn – Dawid Chrobak.

Patronat medialny: Zakliczyńskie Centrum Kultury.

Kategorie:

Bieg Górski – kategoria OPEN z podziałem na płeć, dystans ok. 7 km. (limit czasu  75 minut).

Program:

Niedziela – 08 X 2017

09.45 – otwarcie biura zawodów, potwierdzenie udziału, odbiór numerów startowych,

12.15 – zbiórka uczestników biegów przy szpitaliku partyzanckim na Mogile ( biegacze nie uczestniczący w uroczystościach na Mogile mogą oczekiwać na start w okolicach biura zawodów).

12.15 – 12.30 – przejście na miejsce startu.

12.30 – start III Biegu Górskiego,

14.00 – ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców przy szpitaliku partyzanckim.

Warunki uczestnictwa:

– dobry stan zdrowia pozwalający na przebiegnięcie wybranego dystansu,

– zgłoszenie chęci udziału w zawodach oraz wpłata wpisowego do dnia 04.10.2017 r.,

– wpłata opłaty startowej za Bieg Górski  w wysokości 30 zł (uczniowie, studenci, emeryci i renciści: 20 zł) na konto: ATA  „STYR”, 32-840 Zakliczyn, Rynek 36, ING BŚ 73 1050 1562 1000 00913776 4636 (tytuł wpłaty: Bieg Jamna 2017), (w ramach wpisowego: przygotowanie i obsługa tras, bufet na trasie, medale i dyplomy, ubezpieczenie),

– podpisanie przez pełnoletnich uczestników oświadczenia o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na udział w zawodach,

– niepełnoletni uczestnicy muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach (w przypadku udziału reprezentacji szkoły oświadczenie opiekuna oświadczenie opiekuna o posiadaniu takiej zgody oraz o ubezpieczeniu uczniów przez zgłaszającą szkołę),

– strój sportowy dostosowany do panujących warunków atmosferycznych,

– zgoda uczestników na publikację zdjęć z zawodów oraz umieszczenie imienia i nazwiska w medialnych komunikatach i sprawozdaniach z zawodów.

Postanowienia końcowe:

– zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne,

– zgłoszenie udziału w zawodach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,

– brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie jego nieprzestrzegania,
– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian,

– organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników osobom trzecim, oraz za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie,

– uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, przepisów przeciw pożarowych i ogólnie przyjętych norm dobrego zachowania,

– administratorem danych osobowych jest ATA „STYR” Janusz Flakowicz,

– komunikaty i informacje dotyczące zawodów publikowane będą na stronach: zakliczyninfo i www.atastyr.com.pl, oraz na FB:  ATA STYR Janusz Flakowicz.

– nazwa i forma zawodów jest zastrzeżona i stanowi własność ATA „STYR” Janusz Flakowicz.

Organizatorzy zapewniają: okolicznościowe medale dla wszystkich zawodników Biegu Górskiego, którzy wpłacą wpisowe do dnia 04 października 2017 r. i ukończą bieg, dyplomy za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii, nagrody rzeczowe dla zwycięzców, posiłek regeneracyjny po biegu oraz bufet na trasie Biegu Górskiego.

Zgłoszenia i informacje: Agencja Turystyki Aktywnej „STYR” Janusz Flakowicz, email: atastyr@wp.pl,  tel. 696 992 339.